top of page

如何预约健康检查

​结账后,您将会看到预约表格。填好预约表格就可预约。

产前体检 (x10次配套)

产前体检 (x10次配套)

 

包括:

 

1. 咨询和辅导

 • 母乳喂养辅导
 • 生活方式辅导
 • 生命体征/BMI和体格检查
 • 铁质营养补充辅导
 • 疫苗接种评估和咨询

 

2. 体检

 • 血细胞分析(每三个月一次)
 • 尿液检查 (每次跟进)
 • 超音波检查(经腹;每次跟进)
  - 胎儿生物测定
  - 羊水指数
  - 胎盘位置

  *额外体检选项: 5D 超音波扫描 (加购价: RM160.00)

 

 

强力推荐:

 

如果您是...

妊娠期13-27周 (4, 5, 6 月)

- 每月跟进

 

如果您是...

妊娠期28-35周 (7, 8, 9 个月)

- 28-35 周: 2周跟进一次

- 36 周以上: 每周跟进

产前体检 (x10次配套)

RM2,000.00價格
  bottom of page